اعلانات فارغ التحصیلان دانشکده


مدارک مورد نیاز جهت پرونده فارع التحصیلی

 
3 قطعه عکس 43 پشت نویسی شده (خانمها با حجاب کامل)

تصویر خوانا کل صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی پشت و رو

دو قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی (از بانک ملی)

فیش بانکی حساب سیبا (بانک ملی دانشگاه) شماره 0104460446004 به مبلغ:
کاردانی 55000 ریال- کارشناسی 110000 ریال- کارشناسی ارشد 130000 ریال

اصل مدرک تحصیلی مقطع پایه- تاییدیه تحصیلی و اصل ریز نمرات (ترشناسی ناپیوسته و ارشد و دکتری)


روش پیگیری صدور مدرک فارغ التحصیلیبا مشاهده: ثبت سریال گواهینامه موقت و تاریخ گواهینامه موقت تیک گواهینامه موقت تایید شده است.
ثبت سریال دانشنامه سازمان و تاریخ دانشنامه سازمان تیک دانشنامه سازمان تایید شده است.