حقوق

بسمه تعالی
•    معرفی گروه
 گروه حقوق از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ایجاد شد و تا سال ۱۳۹۲ فقط دارای مقطع کار‌شناسی حقوق بود، ولی پس از ادغام واحد علوم و تحقیات خوزستان در واحد اهواز مقطع کار‌شناسی ارشد در دو گروه حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به آن اضافه شد.

•    مدیر گروه ارشد حقوق
دکتر محمود باوی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، دارای مدرک دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی با مرتبه استاد یاری پایه ۱۵


·         اعضاء  هیات علمی

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه

                 محمود باوی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار

  سیاوش شجاعپوریان 

حقوق خصوصی استاد یار

                 امید قاسمی

حقوق خصوصی استاد یار

                مهران لطفی فرو شانی