مدیریت

گروه مدیریت بازرگانی (کارشناسی پیوسته)

گروه مدیریت بازرگانی از سال1385با جذب دانشجو فعال گردید.این گروه توانسته است در طی این مدت با جذب بیش از3000نفر به عنوان یکی از مطرح ترین گروه های آموزشی فعالیت کند.تلاش گروه در این است که بتواند با جذب اساتید مطرح و مجرب در زمینه تخصصی دروس بازرگانی سهم بالایی در تربیت مدیران آینده منطقه داشته باشد.این گروه هم اکنون 2عضو هیات علمی تمام وقت و یک عضو نیمه وقت دارد.در حال حاضر تعداد دانشجویان این گروه1120نفر می باشد.

مدیر گروه:
آقای علی رضاییان

دکتری مدیریت مالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

شماره تماس داخلی:3405

اعضای هیات علمی:
آقای علی رضاییان- امین موجودی- خانم بلقیس باورصاد(نیمه وقت)

برنامه حضور:

آقای علی رضاییان:روزهای یک شنبه- دو شنبه-سه شنبه-چهار شنبه

 

آقای امین موجودی:شنبه-سه شنبه-چهارشنبه

فهرست ترم بندی دروس از لینک "چک لیست درسی" قابل مشاهده است.