ادبیات فارسی


اعضای هیات علمی تمام وقت

نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی مرتبه علمی
سید علی جعفری صادقی زبان و ادبیات فارسی استادیار
بهزاد خواجات زبان و ادبیات فارسی استادیار
شهین قاسمی زبان و ادبیات فارسی استادیار
سهیلا لویمی زبان و ادبیات فارسی مربی
پروانه حلوسی زبان و ادبیات فارسی بورسیه

مدیر گروه:

 دکتر شهین قاسمی
دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنفهرست ترم بندی دروس از لینک " چک لیست درسی" در همین سایت قابل مشاهده است.