فرم های پژوهش و تحصیلات تکمیلی

فرم پروپزال رساله دکتری(Ph.D) دانشکده علوم انسانی 12 دی ماه 94
فرم پروپزال پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی 12 دی ماه 94
فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه 15 دی ماه 94