درخواست صفحه شخصی تحت دامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

با دارابودن فضای وب سایت شخصی تحت دامین معتبر و رسمی دانشگاهی این امکان وجود دارد که با بهره مندی از تکنولوژی های بروز جایگاه معتبری در رده های جهانی و ملی کسب گردد.
از جمله امکانات وب سایت شخصی اساتید می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- صفحه معرفی
- درج مقالات ارائه شده در همایشها، سمینارها با قابلیت نمایش بر اساس بین المللی، ملی و ..
- درج مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات با قابلیت نمایش بر اساس ISI، ISC و ...
- درج سوابق تحصیلی
- درج سوابق تدریس
- درج سوابق پژوهشی
- و....